Bioøkonomisatsing og internasjonalisering på Dokka videregående skole

Land Rotary klubb hadde åpent møte på Dokka vgs tirsdag 30/4. Mange interessante innlegg fra skolens ledelse, faglærer, elever og Våtmarkssenteret

Noen av elevene ved Dokka videregående skole har dette skoleåret deltatt i et prosjekt i bioøkonomi. De har hatt undervisning, ekskursjoner, og feltarbeid i tillegg til den ordinære undervisningen på studiespesialisering. De begynte skoleåret med en tur til Svalbard, og har også vært på flere bedriftsbesøk, blant annet til Borregaard.

 

Dokkadelta nasjonale våtmarkssenter har vært en viktig bidragsyter for å få gjennomført prosjektet. Det jobbes med å få videreutviklet bioøkonomiprosjektet slik at det på sikt kan tilbys som et programfag på studiespesialisering. Bioøkonomifaget er unikt i Norge, og har fokus på praktiske problemstillinger og bedriftsbesøk.

 

Under oppholdet på Svalbard ble elvene med på feltarbeid i botanikk sammen med representanter fra Universitetet på Svalbard. De deltok også aktivt med å rydde strand på Svalbard, og fikk se hvor ødeleggende forsøpling er for sjødyr og fugler.

 

I mars i år reiste bioøkonomielevene ved Dokka videregående skole til Nord-England. I samarbeid med Erasmusprosjektet ”BioWet – supporting young people to report on the impact of climate change on wetlands”, dro disse elevene til Lancashire for å bevitne og studere effektene av klimaforandringene på våtmarkene. Her besøkte de Martin Mere Wetland Centre.

 

Erasmusprogrammet er et utvekslingsprogram for studenter innen EU- og EØS-området.

 

Sammen med en delegasjon fra Portugal fikk de omvisning i våtmarkssenteret. De deltok også aktivt med artsbestemmelse av møll, fugleovervåking, luking av invaderende planter og studier av våtmarkens fisk. Til slutt jobbet de med en gruppeoppgave der de samarbeidet på tvers av land.

 

Fem av elevene har også laget en ungdomsbedrift i forbindelse med organisasjonen Ungt Entreprenørskap. De kalte bedriften Landsbysnacks, og laget i hovedsak potetgull. Bedriften var opptatt av at produksjonen i hvert ledd skulle være så miljøvennlig som mulig. Landsbysnacks UB stakk av med tre priser under fylkesmessen. 25.-26. april deltok de i NM.
 
Ungt entreprenørskap

8. desember 2019

Ungt entreprenørskap

Ungt Entreprenørskap skal inspirere unge til å
tenke nytt og skape verdier
Samspill med utdanningssystemet, næringslivet og andre aktører
Utvikle barn og unges kreativitet, skaperglede og troen på seg selv

Bedriftsbesøk på ASVO

20. november 2019

Bedriftsbesøk på ASVO

Nordre Land ASVO AS er en bedrift som tilbyr arbeid og praksis til mennesker som står utenfor det ordinære arbeidsmarkedet.

Fagutdanningens betydning i dagens arbeidsmarked

6. november 2019

Fagutdanningens betydning i dagens arbeidsmarked

Land Rotaryklubb i samarbeid med Dokka videregående skole arrangerte 5. november åpent møte om viktigheten av yrkesfag som utdanningsvei.

Intercitymøte 29. oktober

4. november 2019

Intercitymøte 29. oktober

Land Rotaryklubb inviterte til Intercitymøte 29. oktober. Vi fikk besøk av Håvard Narum, tidligere journalist og NRK-korrespondent. Temaet var refleksjoner etter kommune- og fylkestingsvalget.

Veståsmarsjen gjennomført søndag 26/8-19

29. august 2019

Veståsmarsjen gjennomført søndag 26/8-19

Veståsmarsen ble gjennomført sist søndag for 26. gang i fint vær og med god stemning. Tilsammen var det 84 personer hvorav 61 voksne og 23 barn.
3 personer fikk blankett for deltakelse 25 ganger.

Søppelaksjon Synnfjorden

5. juli 2019

Søppelaksjon Synnfjorden

Lørdag 29. juni -19 hadde 10 av klubbens medlemmer dugnad med søppelplukking rundt Synnfjorden

Presidentskifte

5. juli 2019

Presidentskifte

Ivar Lien president 2019-2020

Som vanlig var det en hyggelig sammenkomst ved presidentskifte. Avtroppende president Svend Engelien takket for seg og ønsket ny president lykke til. I tillegg takket Svend flere av klubbens medlemmer for ekstra innsats.

Ungdomsskolecamp Aurlundsetra

16. juni 2019

Ungdomsskolecamp Aurlundsetra

Søndre Land ungdomsskole, 10. klasse, har vært på "camp" i to dager på Aurlundsetra (Veståsen). Første gruppe - 24 elever + lærere onsdag 12. og torsdag 13. juni. Andre gruppe - 28 elever + lærere torsdag 13. og fredag 14. juni

Bioøkonomisatsing og internasjonalisering på Dokka videregående skole

7. mai 2019

Bioøkonomisatsing og internasjonalisering på Dokka videregående skole

Land Rotary klubb hadde åpent møte på Dokka vgs tirsdag 30/4. Mange interessante innlegg fra skolens ledelse, faglærer, elever og Våtmarkssenteret

Åpent møte om internasjonalisering og miøljøvern

24. april 2019

Åpent møte om internasjonalisering og miøljøvern

Lansd Rotary Klubb inviterrer til åpent møte på Dokka videregående skole tirsdag 30. april kl 18.00.
Temaer for kvelden er skolens satsing på realfag, med fokus på miljøvern og bioøkonomi, samt internasjonalisering.
Les mer under Møter - Bedriftsbesøk

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested:
Gamleveien 4
2879 Odnes
Norway
Møtedag:
Tirsdag
Møtestart:
19:00

Place content here
Les merRotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

District - Rotary RSS