Fagutdanningens betydning i dagens arbeidsmarked

Land Rotaryklubb arrangerte i samarbeid med Dokka videregående skole åpent møte 5. november om viktigheten av yrkesfag som utdanningsvei. 25-30 var tilstede i auditoriet denne kvelden.

Kveldens foredragsholder var Jørn Olav Bekkelund som er fagopplæringsleder i fylkeskommunen.

Rektor Geir Otto Andersson ønsket velkommen, og informerte litt om fagopplæringen ved Dokka videregående skole. Han understreket blant annet at skolen har vært en av de beste i Oppland til å få elever ut i lære.

Jørn Olav Bekkelund tok utgangspunkt i at det vil skje store endringer i arbeidsmarkedet i årene framover. Som et eksempel nevnte han at det i 1950 var 40 000 skogsarbeidere i Norge, mens det i dag er under 1 000. Den samme utviklingen har skjedd og vil skje på mange andre områder. Fagarbeiderne i Norge er selvstendige og høyt kompetente, men vil møte nye forventninger i framtiden (språk og kommunikasjon, relasjonskompetanse, ikt-kunnskaper, lese-, skrive- og regnekompetanse, ansvar for produkt, prosess og kvalitet, mv.). I Oppland vil vi trenge 7 000 nye fagarbeidere fram til 2030.

Det er for få elever som velger yrkesfag, og for mange slutter. Dette gjelder særlig jenter. Bare 50 % av elevene går ut i lære etter to år i videregående skole. Noen bytter programområde, noen går til påbyggklasser (der er det 50 % stryk i Oppland) og noen går ut i jobb. Veldig få må henvende seg til  NAV.

6 av 10 bedrifter får ikke tak i folk som har den kompetansen de etterspør. Fagarbeideren må blant annet i økende grad beherske språk. (Norsk er et viktig fag!). 48 % prosent av bedriftene etterspør fagarbeidere som behersker engelsk. Flere av bedriftene i vår region er internasjonale bedrifter.

Bekkelund fokuserte på hva krav om opplæring vil bety, både for skolene og for hver enkelt elev. Digitaliseringen går sin gang. Hvordan tar skolene dette innover seg? Hvordan tenker vi oss det grønne skiftet i denne sammenhengen? I Oppland er det investert store summer i forbindelse med digitalisering og robotisering i skolene. Konservative fag som helsefag må løftes inn i teknologiske løsninger.

Bekkelund understreket også hvor viktig det er å tenke over fravær for hver enkelt elev. Stort fravær lukker døren for mange. Forøvrig er utsiktene til å få jobb lyse for elever som velger yrkesfag.

 
Ungt entreprenørskap

8. desember 2019

Ungt entreprenørskap

Ungt Entreprenørskap skal inspirere unge til å
tenke nytt og skape verdier
Samspill med utdanningssystemet, næringslivet og andre aktører
Utvikle barn og unges kreativitet, skaperglede og troen på seg selv

Bedriftsbesøk på ASVO

20. november 2019

Bedriftsbesøk på ASVO

Nordre Land ASVO AS er en bedrift som tilbyr arbeid og praksis til mennesker som står utenfor det ordinære arbeidsmarkedet.

Fagutdanningens betydning i dagens arbeidsmarked

6. november 2019

Fagutdanningens betydning i dagens arbeidsmarked

Land Rotaryklubb i samarbeid med Dokka videregående skole arrangerte 5. november åpent møte om viktigheten av yrkesfag som utdanningsvei.

Intercitymøte 29. oktober

4. november 2019

Intercitymøte 29. oktober

Land Rotaryklubb inviterte til Intercitymøte 29. oktober. Vi fikk besøk av Håvard Narum, tidligere journalist og NRK-korrespondent. Temaet var refleksjoner etter kommune- og fylkestingsvalget.

Veståsmarsjen gjennomført søndag 26/8-19

29. august 2019

Veståsmarsjen gjennomført søndag 26/8-19

Veståsmarsen ble gjennomført sist søndag for 26. gang i fint vær og med god stemning. Tilsammen var det 84 personer hvorav 61 voksne og 23 barn.
3 personer fikk blankett for deltakelse 25 ganger.

Søppelaksjon Synnfjorden

5. juli 2019

Søppelaksjon Synnfjorden

Lørdag 29. juni -19 hadde 10 av klubbens medlemmer dugnad med søppelplukking rundt Synnfjorden

Presidentskifte

5. juli 2019

Presidentskifte

Ivar Lien president 2019-2020

Som vanlig var det en hyggelig sammenkomst ved presidentskifte. Avtroppende president Svend Engelien takket for seg og ønsket ny president lykke til. I tillegg takket Svend flere av klubbens medlemmer for ekstra innsats.

Ungdomsskolecamp Aurlundsetra

16. juni 2019

Ungdomsskolecamp Aurlundsetra

Søndre Land ungdomsskole, 10. klasse, har vært på "camp" i to dager på Aurlundsetra (Veståsen). Første gruppe - 24 elever + lærere onsdag 12. og torsdag 13. juni. Andre gruppe - 28 elever + lærere torsdag 13. og fredag 14. juni

Bioøkonomisatsing og internasjonalisering på Dokka videregående skole

7. mai 2019

Bioøkonomisatsing og internasjonalisering på Dokka videregående skole

Land Rotary klubb hadde åpent møte på Dokka vgs tirsdag 30/4. Mange interessante innlegg fra skolens ledelse, faglærer, elever og Våtmarkssenteret

Åpent møte om internasjonalisering og miøljøvern

24. april 2019

Åpent møte om internasjonalisering og miøljøvern

Lansd Rotary Klubb inviterrer til åpent møte på Dokka videregående skole tirsdag 30. april kl 18.00.
Temaer for kvelden er skolens satsing på realfag, med fokus på miljøvern og bioøkonomi, samt internasjonalisering.
Les mer under Møter - Bedriftsbesøk

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested:
Gamleveien 4
2879 Odnes
Norway
Møtedag:
Tirsdag
Møtestart:
19:00

Place content here
Les merRotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

District - Rotary RSS