Bedriftsbesøk

Land Rotaryklubb

inviterer til åpent møte

på Dokka videregående skole

tirsdag 30. april klokken 18.00


 

Temaer for kvelden er skolens satsing på

·        realfag, med spesielt fokus på miljøvern og bioøkonomi

·        internasjonalisering

 

 

Det blir en orientering ved

·        rektor Geir Otto Andersson

·        lektor Kitty Selj

·        noen av skolens bioøkonomielever

·        Magnus Nygård fra Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter

 

Velkommen!

Bedriftsbesøk hos K. Stormark Konfeksjonsfabrikk A/S 

 

Daglig leder Vegard Winquist Haave med korpsuniformer

Tirsdag 13. februar var vi på fabrikkbesøk hos Stormark og vi ble møtt av daglig leder Vegard Winquist Haave, som tok oss igjennom bedriftens historie. Den startet med Karl Stormark, som i 1959 etablerte en konfeksjonsfabrikk i Snertingdal. Produksjonen var også den gangen uniformer og det var NSB og forsvaret som var de største kundene.                                                                                            Allerede i 1965 flyttet fabrikken ned til nye lokaler på Dokka.

Litt dramatikk ble det i og med at fabrikken i Snertingdal brant ned til grunnen før innflytting i nye lokaler var klart. Dermed ble det provisoriske lokaler en tid, før de i august 1965 kunne flytte inn i nye lokaler. Karl Stormark døde i 1966, i dag eies bedriften av  Vegars Haave, 50% og familien Voldengen 50%.

  

Forsvaret har vært og er, den største kunden og dette sammen med korpsuniformer er bærebjelken i produksjonen. Men de har også hatt andre produkter i katalogen. I dag er det ikke stor produksjon på Dokka, da det ikke sitter igjen mer en fire syersker i lokalet. De har til gjengjeld imponerende 160 års ansiennitet i bedriften. De tar fortsatt unna en del spesial søm og litt reparasjoner. På det meste var 141 ansatt, men i dag forgår produksjonen på bedrifters produksjonslokaler i Polen.

Vi takker for hyggelig mottagelse, omvisning og servering.

                                                               

Tekst og foto:  Nils Terje Langseth


Møte 5. september 2018 Søndre land Beredskapssenter.Vi ble møtt av Bygg og vedlikeholssjef Tore Venås og konstituert brannsjef Hans Martin Søfferud. Venås har også fungert som byggeleder  og fortalte oss om prossesen og bygget. Bygget er tegnet av Kontur på Gjøvik og har fått en fantastisk plassering. Det skal inneholde, i tillegg til brann og feievesen, også ambulanse ved at Sykehuset innlandet leier deler av bygget.

   
               
                                               Tore Venås                                                                                           Hans Martin Søfferud

Det er Betonmast som har hatt totalenteprisen og underleverandøere har vært Knut Malmberg på rør, Land elektriske på el og Gunnar Karlsen på ventillasjon. Oppvarming av bygget skjer med varmepumpe og det er tre borhull på ca 200 meter.
Søfferud fortalte oss om hvordan et moderne brannvesen fungerer og hva som skal til for å få det til å fungere. Vi ble vist rundt i garderober og vognhall, og så hvor mye det var lagt vekt på ren og uren sone. Det er kjensgjerning at brannmanskaper er utsatt for mye farlige stoffer under branner og da er det viktig at dette tas på alvor. Både klær og utstyr blir rengort etter utrykking og bruk.
Amblansen har to personer på vakt 24/ 7 og det er tre hybler kontor og møterom/ oppholdsrom, samt garasje til utrykkningsvogn i underetasjen. Område har også fått landingsplass for luftamulansen.
Terje gikk igjenom de byggtekniske instalasjonene og vise hvordan vi styrer disse med Sd-anlegget. Bygget har tre ventilasjonsanlegg for ta seg av ulike fuksjoner i  bygget.

Vi takker for at vi fikk besøke bygget og takker for omvisningen.          
Tekst og bilder: Nils Terje Langseth


Møte 20.Februar 2018 Land Sag

                   

I februar var vi på besøk hos Land sag. Vi ble møtt av Jan Erik Johnsen som fortalte om den nyere historien om saga.                              Nye Land Sag ble starte opp for 5 år siden og har i dag 12 ansatte og det sages 28000m3 tømmer for pallevirke.

                       

                                

                                                                 

                         Jan Erik Johnsen og Jan Kolbjørnshus

Tekst og bilder: Nils Terje Langseth

Møte 04. April 2017

Vi vært på bedriftsbesøk hos Jørgen Engum AS på Dokka

                         

Arne Martin Engum som er styreleder i bedriften ga oss en historisk gjennomgang av bedriften. og Lise Sandberg Nybråten som er salgsleder og  sto for serveringen

Takk til begge to for interessant innføring i bedriften og god servering.

Møte 28. FEBRUAR 2017

Vårt møte denne dagen ble på Sølve A/S i Hov

     

Sølve er en bedrift som eies 100 % av Søndre Land kommune. Der ble vi møtt av Rita Sandnes og Håkon Klette som ga oss god informasjon om historia og driften av  Sølve.

                                                 

                                Vår hovedoppgave er å kartlegge, kvalifisere og utvikle menneskelige ressurser.
Sølve AS gir mennesker bedre muligheter i arbeidslivet.  Dette gjør de gjennom voksenopplæring, forskjellige monterings oppgaver , jobbing i vaskeri, produksjon av ved og ved vedlikehold av grøntarealer, for å nevne noe.

                                   

                                  

De er et imponerende spekter av muligheter, som gis til folk som av en eller annen grunn har havnet utenfor arbeidslivet, og vi takker for at vi fikk lov å komme å ser bedriften.


Møte 27 september 2016,   Bakstefjøla

                                  

Det var bedriftsbesøk  på  Bakstefjøla hos Svein Granseth som orienterte om oppstart og frem til dagens bedrift. I 2000 startet elektrikeren å bake lefse i garasjen som hobby.  Senere ble det utvidelse og  flytting til Dokka, først til meieribygget og siden opp i de nåværende lokaler i Parkgata. Produksjonen har økt jevnt å trutt og det distribueres på egen rute i Hedmark og Oppland. I 20 14 startet Granseth med eget utsalg og her selges også kortreist mat fra andre leverandører i  området og bedriften har i dag 10 årsverk. 

                       

Vi fikk omvisning og deilig servering med kaffe og lefser som smakte godt. Veldig interessant og imponerende det han har skapt.

Tekst og bilder: Nils Terje Langseth

Møte 14-06 2016

Odnes Hotell

          

Møte den 14. var på ærverdige Odnes hotell og vi ble møtt av eier Astri Marie Aadnes, som ønsket oss velkommen. Hun informert om litt om de pågående restaureringsarbeidene som forgår og før omvisning innvendig presisert hun at det pr.dato er en byggeplass

                                                                                       

Odnes Hotell er godt kjent av Land Rotary klubb, for i mange år var dette møtested for klubben og flere av dagens medlemmer har gode minner fra den tiden. Utover det er det flere av medlemmene som har hatt private tilstelninger i disse lokalene. Noen har hatt barnedåp andre begavelser og flere har hatt sin bryllupsfest her.

Det er en omfattende jobb å gå på et slikt prosjekt og uten støtte fra flere instanser er det ikke mulig å finansiere et slikt prosjekt. Randsfjordsmuseene har vært en god støtte spiller, sammen med lokale håndverkere.

       

Det som er gjort hittil er å rive kafeteriabygget fra 60 tallet , sette opp igjen nytt inngangsparti med veranda, som forøvrig er slik bygningen var fra opprinnelsen. Bygget er fra 1884, men historien om Odnes Hotell mye eldre. De eldste skrifter om Odnes store, er i Retterbøker fra 1290 hvor det var opprettet skyssbrev fra kongen.

Odnes var et knutepunkt da særlig vestover, men også østover mot Gjøvik etter at byen ble dannet i 1861. Randsfjorden har nok lang  tid vært en ferdselsåre, men utviklingen av dampmotorer satte fart i trafikken og i 1848 kom hjuldamperen Løven på Randsfjorden. Dette gjorde nok at trafikken økte betraktelig.

Astri bedyret at hun ikke har til hensikt å starte hotell igjen, men har sett som sin oppgave å redde bygget og første oppgave er å gjøre skallet tett og godt. Så får det innvendige komme senere. Hun har også noen planer om å kunne bruke lokalene, både i kulturell sammenheng og sammen med skolene i kommunen.

Vi takker for vi fikk komme å besøke Odnes Hotell og vi synes det er flott at hun har pågangsmot til å gå på prosjektet                                     og vi ønsker lykke til.

                                                                                    


Møte 02.02.2016 EveryCare

EveryCare A/S er et firma i Torpa i Nordre Land, som tilbyr tjenester innen velferdsteknologiløsninger for institusjoner og hjem.

Her ble vi møtt av daglig leder Lene Økern til h. under  og rådgiver Eli Vogt Godager som presangterte firma, produkter og muligheter på en fremragende måte. De viste oss også rundt i de flotte lokalene som inneholder kontor, utviklingsavdeling og testlaboratorium.

Det unike med EveryCare er at de kan levere en komplett opplegg  enten det for institusjon eller hjemme basert omsorg.

 

                                                                                            

EveryCare AS har et prosjektsamarbeid med Nordre Land kommune om  installasjon av ulike alarmer på 15 rom på Landmo omsorgs- og rehabiliteringssenter. Systemet skal opereres fra en app på ansattes telefoner med varsling av hvilke alarmer som er utløst og hvor.

En pilotversjon av EveryCare HJEM er satt i drift i fem hjem i Nordre Land,  etter å ha blitt testet i EveryCare AS sitt eget testlaboratorium i Torpa.

Vi takker for at vi fikk besøke bedriften og vil du vite mer om firma finner du mer på: www.everycare.no

 

Møte 21.04.2015 GES Fjernvarmeanlegg

GES Fjernvarmeanlegg. Her ble vi møtt av  Driftsteknikker Roligjordet og ble fortalt om  bygging og drift av anlegget. Videre fikk vi en omvisning på fjernvarmeanlegget. Et imponerende anlegg som i all hovedsak benytter flis fra rivningsmaterialer til fyring.

Eidsiva fjernvarme

Varmeanlegg

19.05.2015 Torpa settefiskanlegg Fosa A/S, Fjellstyrene i Oppland settefiskanlegg

 

Arvid og daglig leder
Barselavdelingen
 
Ungdomsavdelingen
 


Her er kummene med de eldste ungdommene snart klare til å komme i sine rette vassdrag. 
 

 Synnfjellmesterskap i Hesteskokasing.

Også dette året var vi så heldige å bli invitert til Titit og Jan på Synntitt, og det årlige mesterskapet ble av holdt tirsdag 30 juni 2015. Det var stor deltagelse derved knivskarp konkurranse. Etter bespisningen som inneholdt ingredienser fra Gilde og Gjøvik lefsefabrikk  startet konkurransen og Finn W gikk seirende ut i voksenklassen mens ---- dro seieren i land i juniorklassen.

                                           


                                                       

                                                                                                                Vertskapet på Synntitt


                                                        

                                                                               Året vinnere sammen med leder for sekretariatet.


Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Bjørnen
Adresse: Gamleveien 4
Postnummer: 2879
Sted: Odnes
Land: NO
Møtedag: Tirsdag
Møtetid: 19:00:00
Møtespråk: no

Place content here

Komitemøte
27. okt. 2020, 18.00 - 20.00

Begge kometer jobber med sine saker

Covid-19 og Religion
3. nov. 2020, 19.00 - 20.00

Sogneprest Øystein Vang holder foredrag om tema.

Brennerier på Toten
10. nov. 2020, 19.00 - 20.00

Ole Anton Hoel skal fortelle historier rundt brenn ...

Les merRotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

District - Rotary RSS