Bioøkonomisatsing og internasjonalisering på Dokka videregående skole

Land Rotary klubb hadde åpent møte på Dokka vgs tirsdag 30/4. Mange interessante innlegg fra skolens ledelse, faglærer, elever og Våtmarkssenteret

Noen av elevene ved Dokka videregående skole har dette skoleåret deltatt i et prosjekt i bioøkonomi. De har hatt undervisning, ekskursjoner, og feltarbeid i tillegg til den ordinære undervisningen på studiespesialisering. De begynte skoleåret med en tur til Svalbard, og har også vært på flere bedriftsbesøk, blant annet til Borregaard.

 

Dokkadelta nasjonale våtmarkssenter har vært en viktig bidragsyter for å få gjennomført prosjektet. Det jobbes med å få videreutviklet bioøkonomiprosjektet slik at det på sikt kan tilbys som et programfag på studiespesialisering. Bioøkonomifaget er unikt i Norge, og har fokus på praktiske problemstillinger og bedriftsbesøk.

 

Under oppholdet på Svalbard ble elvene med på feltarbeid i botanikk sammen med representanter fra Universitetet på Svalbard. De deltok også aktivt med å rydde strand på Svalbard, og fikk se hvor ødeleggende forsøpling er for sjødyr og fugler.

 

I mars i år reiste bioøkonomielevene ved Dokka videregående skole til Nord-England. I samarbeid med Erasmusprosjektet ”BioWet – supporting young people to report on the impact of climate change on wetlands”, dro disse elevene til Lancashire for å bevitne og studere effektene av klimaforandringene på våtmarkene. Her besøkte de Martin Mere Wetland Centre.

 

Erasmusprogrammet er et utvekslingsprogram for studenter innen EU- og EØS-området.

 

Sammen med en delegasjon fra Portugal fikk de omvisning i våtmarkssenteret. De deltok også aktivt med artsbestemmelse av møll, fugleovervåking, luking av invaderende planter og studier av våtmarkens fisk. Til slutt jobbet de med en gruppeoppgave der de samarbeidet på tvers av land.

 

Fem av elevene har også laget en ungdomsbedrift i forbindelse med organisasjonen Ungt Entreprenørskap. De kalte bedriften Landsbysnacks, og laget i hovedsak potetgull. Bedriften var opptatt av at produksjonen i hvert ledd skulle være så miljøvennlig som mulig. Landsbysnacks UB stakk av med tre priser under fylkesmessen. 25.-26. april deltok de i NM.
 
Veståsmarsjen 2020

2. september 2020

Veståsmarsjen 2020

Søndag 30. august ble Veståsmarsjen avviklet for 27. gang.

Alt klart for Veståsmarsjen!

23. august 2020

Alt klart for Veståsmarsjen!

!8. august ble Aurlundsætra og området rundt klargjort for Veståsmarsjen.

Premieutdeling

19. august 2020

Premieutdeling

18. august mottok vinnerne av skolekampen i Veståsmarsjen 2019 sin premie.

Åpent møte om internasjonalisering og miøljøvern

24. april 2019

Åpent møte om internasjonalisering og miøljøvern

Lansd Rotary Klubb inviterrer til åpent møte på Dokka videregående skole tirsdag 30. april kl 18.00.
Temaer for kvelden er skolens satsing på realfag, med fokus på miljøvern og bioøkonomi, samt internasjonalisering.
Les mer under Møter - Bedriftsbesøk

Rotary International

23. april 2018

Rotary International

Rotary er en internasjonal organisasjon, dannet av Paul Percy Harris, Chicago, USA. Første Rotary møte ble avholdt 24.februar 1905.

The Rotary Fonduation

23. april 2018

The Rotary Fonduation

Med utgangspunkt i Paul P. Harris' yrkesetiske og sosiale formål med Rotary, hadde organisasjonen fra starten tydeligst immaterielle mål med sin virksomhet. Men fokus på samfunnstjeneste og internasjonal tjeneste krevde finansiell støtte.

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Bjørnen
Adresse: Gamleveien 4
Postnummer: 2879
Sted: Odnes
Land: NO
Møtedag: Tirsdag
Møtetid: 19:00:00
Møtespråk: no

Place content here

Komitemøte
27. okt. 2020, 18.00 - 20.00

Begge kometer jobber med sine saker

Covid-19 og Religion
3. nov. 2020, 19.00 - 20.00

Sogneprest Øystein Vang holder foredrag om tema.

Brennerier på Toten
10. nov. 2020, 19.00 - 20.00

Ole Anton Hoel skal fortelle historier rundt brenn ...

Les merRotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

District - Rotary RSS