Fagutdanningens betydning i dagens arbeidsmarked

Land Rotaryklubb arrangerte i samarbeid med Dokka videregående skole åpent møte 5. november om viktigheten av yrkesfag som utdanningsvei. 25-30 var tilstede i auditoriet denne kvelden.

Kveldens foredragsholder var Jørn Olav Bekkelund som er fagopplæringsleder i fylkeskommunen.

Rektor Geir Otto Andersson ønsket velkommen, og informerte litt om fagopplæringen ved Dokka videregående skole. Han understreket blant annet at skolen har vært en av de beste i Oppland til å få elever ut i lære.

Jørn Olav Bekkelund tok utgangspunkt i at det vil skje store endringer i arbeidsmarkedet i årene framover. Som et eksempel nevnte han at det i 1950 var 40 000 skogsarbeidere i Norge, mens det i dag er under 1 000. Den samme utviklingen har skjedd og vil skje på mange andre områder. Fagarbeiderne i Norge er selvstendige og høyt kompetente, men vil møte nye forventninger i framtiden (språk og kommunikasjon, relasjonskompetanse, ikt-kunnskaper, lese-, skrive- og regnekompetanse, ansvar for produkt, prosess og kvalitet, mv.). I Oppland vil vi trenge 7 000 nye fagarbeidere fram til 2030.

Det er for få elever som velger yrkesfag, og for mange slutter. Dette gjelder særlig jenter. Bare 50 % av elevene går ut i lære etter to år i videregående skole. Noen bytter programområde, noen går til påbyggklasser (der er det 50 % stryk i Oppland) og noen går ut i jobb. Veldig få må henvende seg til  NAV.

6 av 10 bedrifter får ikke tak i folk som har den kompetansen de etterspør. Fagarbeideren må blant annet i økende grad beherske språk. (Norsk er et viktig fag!). 48 % prosent av bedriftene etterspør fagarbeidere som behersker engelsk. Flere av bedriftene i vår region er internasjonale bedrifter.

Bekkelund fokuserte på hva krav om opplæring vil bety, både for skolene og for hver enkelt elev. Digitaliseringen går sin gang. Hvordan tar skolene dette innover seg? Hvordan tenker vi oss det grønne skiftet i denne sammenhengen? I Oppland er det investert store summer i forbindelse med digitalisering og robotisering i skolene. Konservative fag som helsefag må løftes inn i teknologiske løsninger.

Bekkelund understreket også hvor viktig det er å tenke over fravær for hver enkelt elev. Stort fravær lukker døren for mange. Forøvrig er utsiktene til å få jobb lyse for elever som velger yrkesfag.

 
Veståsmarsjen 2020

2. september 2020

Veståsmarsjen 2020

Søndag 30. august ble Veståsmarsjen avviklet for 27. gang.

Alt klart for Veståsmarsjen!

23. august 2020

Alt klart for Veståsmarsjen!

!8. august ble Aurlundsætra og området rundt klargjort for Veståsmarsjen.

Premieutdeling

19. august 2020

Premieutdeling

18. august mottok vinnerne av skolekampen i Veståsmarsjen 2019 sin premie.

Åpent møte om internasjonalisering og miøljøvern

24. april 2019

Åpent møte om internasjonalisering og miøljøvern

Lansd Rotary Klubb inviterrer til åpent møte på Dokka videregående skole tirsdag 30. april kl 18.00.
Temaer for kvelden er skolens satsing på realfag, med fokus på miljøvern og bioøkonomi, samt internasjonalisering.
Les mer under Møter - Bedriftsbesøk

Rotary International

23. april 2018

Rotary International

Rotary er en internasjonal organisasjon, dannet av Paul Percy Harris, Chicago, USA. Første Rotary møte ble avholdt 24.februar 1905.

The Rotary Fonduation

23. april 2018

The Rotary Fonduation

Med utgangspunkt i Paul P. Harris' yrkesetiske og sosiale formål med Rotary, hadde organisasjonen fra starten tydeligst immaterielle mål med sin virksomhet. Men fokus på samfunnstjeneste og internasjonal tjeneste krevde finansiell støtte.

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Bjørnen
Adresse: Gamleveien 4
Postnummer: 2879
Sted: Odnes
Land: NO
Møtedag: Tirsdag
Møtetid: 19:00:00
Møtespråk: no

Place content here

Komitemøte
27. okt. 2020, 18.00 - 20.00

Begge kometer jobber med sine saker

Covid-19 og Religion
3. nov. 2020, 19.00 - 20.00

Sogneprest Øystein Vang holder foredrag om tema.

Brennerier på Toten
10. nov. 2020, 19.00 - 20.00

Ole Anton Hoel skal fortelle historier rundt brenn ...

Les merRotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

District - Rotary RSS