Bedriftsbesøk på ASVO

19. november var 11 stykker fra Land Rotaryklubb på besøk hos Nordre Land ASVO AS. Vi ble hyggelig mottatt av Erik Sørbønsveen som har vært daglig leder siden 2010. Bedriften ble startet i 1992, og eies 100 % av Nordre Land kommune. Det er 230 tilsvarende bedrifter i Norge. 
Det er nå 20 VTA-plasser ved bedriften. De 20 plassene er fordelt på 22-23 stykker. VTA står for varig tilrettelagt arbeid.Tilskudd fra NAV per plass er på 200 000 kr i året. De som søker om en slik arbeidsplass, må være uføretrygdet. I  tillegg får arbeidstakerne motivasjonslønn fra ASVO. 5 personer er ansatt i ordinære stillinger. Det er en arbeidsleder og en instruktør på hver avdeling.
Arbeidstreningsarenaene er noe begrenset. I starten holdt bedriften til i lokalene til Dokka Fasteners, og drev med skruepakking. I dag driver ASVO med vedproduksjon, treproduksjon, en utegruppe påtar seg oppdrag som plenklipping og snømåking, andre driver med monterings- og pakkeoppdrag. Sømavdelingen produserer gardiner, puter og andre bruksting av høy kvalitet. Avdelingen har kunder over hele Norge. Årsomsetningen ved ASVO er på ca. 2 millioner i form av varer og tjenester.
ASVO (arbeidssamvirke i offentlig virksomhet) er ingen ordinær arbeidsplass, men arbeidsoppgavene skal allikevel være ordentlige. En følelse av å bidra med noe nyttig pluss det sosiale, betyr veldig mye for de ansatte. Mange har et begrenset sosialt nettverk.
Timelønnen er ved start 22,50 kr per time. Høyeste sats er 30,00 kr per time. Noen jobber ved bedriften helt til de er pensjonister.


 
Veståsmarsjen 2020

2. september 2020

Veståsmarsjen 2020

Søndag 30. august ble Veståsmarsjen avviklet for 27. gang.

Alt klart for Veståsmarsjen!

23. august 2020

Alt klart for Veståsmarsjen!

!8. august ble Aurlundsætra og området rundt klargjort for Veståsmarsjen.

Premieutdeling

19. august 2020

Premieutdeling

18. august mottok vinnerne av skolekampen i Veståsmarsjen 2019 sin premie.

Åpent møte om internasjonalisering og miøljøvern

24. april 2019

Åpent møte om internasjonalisering og miøljøvern

Lansd Rotary Klubb inviterrer til åpent møte på Dokka videregående skole tirsdag 30. april kl 18.00.
Temaer for kvelden er skolens satsing på realfag, med fokus på miljøvern og bioøkonomi, samt internasjonalisering.
Les mer under Møter - Bedriftsbesøk

Rotary International

23. april 2018

Rotary International

Rotary er en internasjonal organisasjon, dannet av Paul Percy Harris, Chicago, USA. Første Rotary møte ble avholdt 24.februar 1905.

The Rotary Fonduation

23. april 2018

The Rotary Fonduation

Med utgangspunkt i Paul P. Harris' yrkesetiske og sosiale formål med Rotary, hadde organisasjonen fra starten tydeligst immaterielle mål med sin virksomhet. Men fokus på samfunnstjeneste og internasjonal tjeneste krevde finansiell støtte.

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Bjørnen
Adresse: Gamleveien 4
Postnummer: 2879
Sted: Odnes
Land: NO
Møtedag: Tirsdag
Møtetid: 19:00:00
Møtespråk: no

Place content here

Komitemøte
27. okt. 2020, 18.00 - 20.00

Begge kometer jobber med sine saker

Covid-19 og Religion
3. nov. 2020, 19.00 - 20.00

Sogneprest Øystein Vang holder foredrag om tema.

Brennerier på Toten
10. nov. 2020, 19.00 - 20.00

Ole Anton Hoel skal fortelle historier rundt brenn ...

Les merRotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

District - Rotary RSS