NYHETER / SISTE NYTT

Finn J Wasenden 1939 - 2018

                            

                                                                

Det var med stor sorg vi mottok beskjeden om at Finn Wasenden hadde gått bort, 78 år gammel.

Finn ble medlem i Land Rotary klubb i 1983 og har vært en drivende kraft i klubben i alle år. Han var president i perioden 1991 – 1992, og har innehatt de fleste verv i klubben og ble i 2014 hedret med Paul Harris for sitt virke i Rotary.

Hans yrke var i alle år innen undervisning og han avsluttet yrkeskarrieren som rektor ved Fryal barneskole. Barn og unge gjenspeilet også hans virke i Rotary, da han tidlig ble involvert i arbeid med utvekslingsstudenter. Sommercamp og RYLA var også noe som opptok Finn mye. Senest i august 2017, når klubben hadde sin hittil siste camp, var det Finn som hadde kontakt med studenten før de ankom, og var også den som koordinerte opplegget med overnatting og aktiviteter.

Stemmen til den sangglade Finn har stilnet, og vi tar med ærbødighet farvel. 

Tanken går til Liv og familien, som Finn hadde så kjær.

Foto og tekst: N. T. LangsethPHF med safir utdelt til 50-års jubilant!

Land Rotaryklubb hedret Finn Moshagen med Paul Harris Fellow-medalje med safir, i forbindelse med hans 50 års medlemskap i klubben

Finn Moshagen er født og oppvokst på farsgarden Moshagen i Søndre Land. Etter utdanning kom han tilbake til hjembygda som herredsagronom. Landbrukskontoret ble hans arbeidsplass i hele den yrkesaktive perioden, de siste årene som sjef. I 2006 ble han utnevnt til æresmedlem i Søndre Land idrettslag. Han hadde hatt en sentral rolle i utbygging av Hov stadion og oppføring av skihytta på Hovsåsen. Han ble tatt opp som medlem i Land Rotaryklubb i 1968. Var president i 1982-83, og har bekledd de fleste verv i klubben. Det var han som hadde ideen til restaurering av Aurlundsetra, og fikk satt i gang arbeidet sammen med klubben. 50 års medlemskap hører med til sjeldenhetene, og på bakgrunn av det og det preget han har satt på klubben, har styret vedtatt å hedre han med Paul Harris Fellow-merket med safir. 


Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Bjørnen
Adresse: Gamleveien 4
Postnummer: 2879
Sted: Odnes
Land: NO
Møtedag: Tirsdag
Møtetid: 19:00:00
Møtespråk: no

Place content here

Komitemøte
27. okt. 2020, 18.00 - 20.00

Begge kometer jobber med sine saker

Covid-19 og Religion
3. nov. 2020, 19.00 - 20.00

Sogneprest Øystein Vang holder foredrag om tema.

Brennerier på Toten
10. nov. 2020, 19.00 - 20.00

Ole Anton Hoel skal fortelle historier rundt brenn ...

Les merRotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

District - Rotary RSS