Velkommen til vår hjemmeside.

Vi håper den kan gi medlemmer og andre interesserte informasjon om Rotary og Land Rotary klubb. Her vil vi informere om hva klubben holder på med, samtidig som det skal være en informasjonskanal for klubbens medlemmer

       President 2017–2018          

                                                                                                           

                                          

                                                                                 Synnøve Flått

                Synnøve er vår nye president og har vært medlem siden 2012. Hun har lang erfaring innen offentlig forvaltning,

                    med spesialisering innen trygd og NAV. Vi ønsker vår nye president lykke til i en ny spennende utfordring.

                                                  
Rotary International

Rotary er en internasjonal organisasjon, dannet av Paul Percy Harris, Chicago, USA. Første Rotary møte ble avholdt 24.februar 1905. Bakgrunn var at han at han følte seg alene som leder og ville danne en yrkesorganisasjon. Denne kunne være et diskusjonsforum for ledere fra alle yrkesgrupper.

Lite viste han, at 100 år senere ville det være ca. 33000 klubber i over 160 land, med en medlemsmasse på 1,3 millioner. I dag er det ikke bare en yrkesorganisasjon, men en betydelig humanitær organisasjon. Rotary fondet har vært en av de viktigeste bidragsyterne for å bekjempe polio i verden.               

 


ROTARYFONDET (TRF)


The Rotary Foundation

Med utgangspunkt i Paul P. Harris' yrkesetiske og sosiale formål med Rotary, hadde organisasjonen fra starten tydeligst immaterielle mål med sin virksomhet. Men fokus på samfunnstjeneste og internasjonal tjeneste krevde finansiell støtte. Et viktig trinn i Rotary's historie var derfor opprettelsen av The Rotary Foundation (Rotaryfondet) i 1917.

Det var den markante rotarianer Arch C. Klumph, fra Cleveland, Ohio og RI President 1918-17 som lanserte idéen til opprettelse av Rotaryfondet. Han var personlig litt av et eventyr i det han måtte slutte skolen som tolvåring for å forsørge familien, begynte som bud på et kontor og ble senere en suksessrik industrimann med flere virksomheter og var i tillegg fløytist i og leder av Cleveland Symfoniorkester.

Rotaryfondet vokste med årene til å bli et kraftig virkemiddel i Rotary's arbeid for å støtte ungdom i utdannelse, internasjonal kontakt, lokale og globale samfunns-prosjekter og et utall aktiviteter som etter hvert har hjulpet hundrevis av millioner mennesker.

Det var imidlertid først i forbindelse med Paul P. Harris' død i 1947 at Rotaryfondet fikk den økonomiske styrke til å gjøre Rotary til en betydelig, internasjonal, kraftfull serviceorganisasjon.

Rotaryfondet har deretter vokset og virket på en måte som kan fortjene betegnelsen "Rotary's utviklingsbank". 

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested:
Gamleveien 4
2879 Odnes
Norway
Møtedag:
Tirsdag
Møtestart:
19:00

Read moreRotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...