Bedriftsbesøk på ASVO

19. november var 11 stykker fra Land Rotaryklubb på besøk hos Nordre Land ASVO AS. Vi ble hyggelig mottatt av Erik Sørbønsveen som har vært daglig leder siden 2010. Bedriften ble startet i 1992, og eies 100 % av Nordre Land kommune. Det er 230 tilsvarende bedrifter i Norge. 
Det er nå 20 VTA-plasser ved bedriften. De 20 plassene er fordelt på 22-23 stykker. VTA står for varig tilrettelagt arbeid.Tilskudd fra NAV per plass er på 200 000 kr i året. De som søker om en slik arbeidsplass, må være uføretrygdet. I  tillegg får arbeidstakerne motivasjonslønn fra ASVO. 5 personer er ansatt i ordinære stillinger. Det er en arbeidsleder og en instruktør på hver avdeling.
Arbeidstreningsarenaene er noe begrenset. I starten holdt bedriften til i lokalene til Dokka Fasteners, og drev med skruepakking. I dag driver ASVO med vedproduksjon, treproduksjon, en utegruppe påtar seg oppdrag som plenklipping og snømåking, andre driver med monterings- og pakkeoppdrag. Sømavdelingen produserer gardiner, puter og andre bruksting av høy kvalitet. Avdelingen har kunder over hele Norge. Årsomsetningen ved ASVO er på ca. 2 millioner i form av varer og tjenester.
ASVO (arbeidssamvirke i offentlig virksomhet) er ingen ordinær arbeidsplass, men arbeidsoppgavene skal allikevel være ordentlige. En følelse av å bidra med noe nyttig pluss det sosiale, betyr veldig mye for de ansatte. Mange har et begrenset sosialt nettverk.
Timelønnen er ved start 22,50 kr per time. Høyeste sats er 30,00 kr per time. Noen jobber ved bedriften helt til de er pensjonister.


 
Ungt entreprenørskap

8. desember 2019

Ungt entreprenørskap

Ungt Entreprenørskap skal inspirere unge til å
tenke nytt og skape verdier
Samspill med utdanningssystemet, næringslivet og andre aktører
Utvikle barn og unges kreativitet, skaperglede og troen på seg selv

Bedriftsbesøk på ASVO

20. november 2019

Bedriftsbesøk på ASVO

Nordre Land ASVO AS er en bedrift som tilbyr arbeid og praksis til mennesker som står utenfor det ordinære arbeidsmarkedet.

Fagutdanningens betydning i dagens arbeidsmarked

6. november 2019

Fagutdanningens betydning i dagens arbeidsmarked

Land Rotaryklubb i samarbeid med Dokka videregående skole arrangerte 5. november åpent møte om viktigheten av yrkesfag som utdanningsvei.

Intercitymøte 29. oktober

4. november 2019

Intercitymøte 29. oktober

Land Rotaryklubb inviterte til Intercitymøte 29. oktober. Vi fikk besøk av Håvard Narum, tidligere journalist og NRK-korrespondent. Temaet var refleksjoner etter kommune- og fylkestingsvalget.

Veståsmarsjen gjennomført søndag 26/8-19

29. august 2019

Veståsmarsjen gjennomført søndag 26/8-19

Veståsmarsen ble gjennomført sist søndag for 26. gang i fint vær og med god stemning. Tilsammen var det 84 personer hvorav 61 voksne og 23 barn.
3 personer fikk blankett for deltakelse 25 ganger.

Søppelaksjon Synnfjorden

5. juli 2019

Søppelaksjon Synnfjorden

Lørdag 29. juni -19 hadde 10 av klubbens medlemmer dugnad med søppelplukking rundt Synnfjorden

Presidentskifte

5. juli 2019

Presidentskifte

Ivar Lien president 2019-2020

Som vanlig var det en hyggelig sammenkomst ved presidentskifte. Avtroppende president Svend Engelien takket for seg og ønsket ny president lykke til. I tillegg takket Svend flere av klubbens medlemmer for ekstra innsats.

Ungdomsskolecamp Aurlundsetra

16. juni 2019

Ungdomsskolecamp Aurlundsetra

Søndre Land ungdomsskole, 10. klasse, har vært på "camp" i to dager på Aurlundsetra (Veståsen). Første gruppe - 24 elever + lærere onsdag 12. og torsdag 13. juni. Andre gruppe - 28 elever + lærere torsdag 13. og fredag 14. juni

Bioøkonomisatsing og internasjonalisering på Dokka videregående skole

7. mai 2019

Bioøkonomisatsing og internasjonalisering på Dokka videregående skole

Land Rotary klubb hadde åpent møte på Dokka vgs tirsdag 30/4. Mange interessante innlegg fra skolens ledelse, faglærer, elever og Våtmarkssenteret

Åpent møte om internasjonalisering og miøljøvern

24. april 2019

Åpent møte om internasjonalisering og miøljøvern

Lansd Rotary Klubb inviterrer til åpent møte på Dokka videregående skole tirsdag 30. april kl 18.00.
Temaer for kvelden er skolens satsing på realfag, med fokus på miljøvern og bioøkonomi, samt internasjonalisering.
Les mer under Møter - Bedriftsbesøk

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested:
Gamleveien 4
2879 Odnes
Norway
Møtedag:
Tirsdag
Møtestart:
19:00

Place content here
Les merRotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

District - Rotary RSS