Besøk på Granum Gård

På Granum Gård ble vi tatt imot av vertskapet, Marianne Konow og Lars Harald Weydahl. De kom til gården i 2013, og startet med kafe og småselskaper. Den gule stua fra 1800-tallet, er restaurert, og ble åpnet i 2016. Hovedhuset på gården er bygd på 1930-tallet. Bygningen er pusset opp, og er helt autentisk både innvendig og utvendig. Både Norsk Kulturminnefond og Innovasjon Norge har bidratt med midler.
Det er mye historie knyttet til gården. Det har vært bosetting der fra før vikingtiden. Gården har vært lensmannsgård og skysstasjon, og har hatt kongelige på besøk. Tyskerne inntok gården i 1940, og en kan fortsatt se spor etter en stor bunkers som ble bygd i 1943.
Pensjonatdriften startet på 1930-tallet.
I dag kan vertskapet tilby overnattinger, og de tar imot selskaper, kurs og grupper. Skoleklasser kan få undervisning, blant annet historiefortelling, og elever kan få praksisplasser. Granum Gård er også et sted for kulturarrangementer. Vertskapet fortalte at det har vært bra respons på de ulike aktivitetene på gården, med mange overnattinger i tidsrommet mai-september.
Vi fikk omvisning i hovedhuset både i første og annen etasje, og vertskapet serverte kaffe og god kringle.
 
Besøk på Granum Gård

3. februar 2020

Besøk på Granum Gård

28. januar var 15 medlemmer fra Land Rotaryklubb på besøk på Granum Gård.

Guvernørmøte 2019

29. desember 2019

Guvernørmøte 2019

17. desember var guvernør Vigdis Osbak på besøk hos Land Rotaryklubb.

Veståsmarsjen gjennomført søndag 26/8-19

29. august 2019

Veståsmarsjen gjennomført søndag 26/8-19

Veståsmarsen ble gjennomført sist søndag for 26. gang i fint vær og med god stemning. Tilsammen var det 84 personer hvorav 61 voksne og 23 barn.
3 personer fikk blankett for deltakelse 25 ganger.

Søppelaksjon Synnfjorden

5. juli 2019

Søppelaksjon Synnfjorden

Lørdag 29. juni -19 hadde 10 av klubbens medlemmer dugnad med søppelplukking rundt Synnfjorden

Presidentskifte

5. juli 2019

Presidentskifte

Ivar Lien president 2019-2020

Som vanlig var det en hyggelig sammenkomst ved presidentskifte. Avtroppende president Svend Engelien takket for seg og ønsket ny president lykke til. I tillegg takket Svend flere av klubbens medlemmer for ekstra innsats.

Ungdomsskolecamp Aurlundsetra

16. juni 2019

Ungdomsskolecamp Aurlundsetra

Søndre Land ungdomsskole, 10. klasse, har vært på "camp" i to dager på Aurlundsetra (Veståsen). Første gruppe - 24 elever + lærere onsdag 12. og torsdag 13. juni. Andre gruppe - 28 elever + lærere torsdag 13. og fredag 14. juni

Åpent møte om internasjonalisering og miøljøvern

24. april 2019

Åpent møte om internasjonalisering og miøljøvern

Lansd Rotary Klubb inviterrer til åpent møte på Dokka videregående skole tirsdag 30. april kl 18.00.
Temaer for kvelden er skolens satsing på realfag, med fokus på miljøvern og bioøkonomi, samt internasjonalisering.
Les mer under Møter - Bedriftsbesøk

Rotary International

23. april 2018

Rotary International

Rotary er en internasjonal organisasjon, dannet av Paul Percy Harris, Chicago, USA. Første Rotary møte ble avholdt 24.februar 1905.

The Rotary Fonduation

23. april 2018

The Rotary Fonduation

Med utgangspunkt i Paul P. Harris' yrkesetiske og sosiale formål med Rotary, hadde organisasjonen fra starten tydeligst immaterielle mål med sin virksomhet. Men fokus på samfunnstjeneste og internasjonal tjeneste krevde finansiell støtte.

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested:
Gamleveien 4
2879 Odnes
Norway
Møtedag:
Tirsdag
Møtestart:
19:00

Place content here
Les merRotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

District - Rotary RSS