PROSJEKTER / AURLUNDSÆTERA


Aurlundsætra

Historie

Presidenten i 1982 Finn Moshagen, tok opp i sin presidenttale, om Land Rotary burde engasjere seg mer i lokalmiljøet. Kanskje kunne bygningsvern være en sak for klubben. Moshagen hadde registret mange gamle setre og andre gamle boplasser på Veståsen forfalt, og han foreslo å se nærmere på muligheten for å redde Vesterås. Styre tente på forslaget og bad Finn jobbe videre med saken og komme tilbake med et konkret forslag.

Det ble etablert kontakt med bestyrer i Kistefos skoger, Per Bretteville Jensen, da Vesterås ligger på deres eiendom. Etter befaring på Vesterås ble det fort konstater at det var for sent å redde og ble forkastet sammen med flere andre prosjekter som ble vurdert. Derimot fant de at Aurlundsætra kunne la seg redde og Kistefos var interessert i at denne ble valgt. Styre skrev kontrakt med Kistefos skoger i 1985 med en leieperiode på 30 år.

Det ble søkt og mottatt støtte både fra Oppland Fylkeskommune og Landkommunene samt at klubben fikk støtte fra flere firma, banker og forsikringsselskap. Restaureringen startet kort tid etter med Jorulf Folden som primus motor og etter en formidabel dugnadsinnsats av klubbens medlemmer, ble det innvielse ved klubbens 35 års jubileum, juni 1991.
Videre ble forlåven satt i stand med soveplasser etter mange dugnadstimer, spesielt fra Folden og Mork i 1997. Aurlundsætra tilbys skoler og foreninger i å bruke stedet i et undervisningsopplegg om lokal kultur og tradisjon, og brukes til hygge og glede både for Rotarianere og andre.

Ny leieavtale ble undertegnet i april 2015 med tidsramme på 20 år.

Bruk av sætra

I tillegg til bygningsvern, har også tanken vært at skoler, lag og foreninger, kan leie sætra for sine virksomheter. Land Rotary ser på sætra som et viktig tidsbilde av en svunnen tid. Det er få slike anlegg igjen i Land, derfor er det viktig at noen blir bevart, i sitt riktige miljø. Ved bruk av sætra vil barn og unge kunne oppleve hvordan det er å klare seg uten innlagt vann og elektrisitet.

Klubben bruker Aurlundsætra i forbindelse med sommercamp for ungdommer fra Europa. Miljøet på ei slik sæter er en ypperlig måte å spleise ungdommene sammen.

Aurlundsætra fungerer også som start innkomst av klubbens turmarsj siste helga i august.


Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Bjørnen
Adresse: Gamleveien 4
Postnummer: 2879
Sted: Odnes
Land: NO
Møtedag: Tirsdag
Møtetid: 19:00:00
Møtespråk: no

Place content here

Komitemøte
27. okt. 2020, 18.00 - 20.00

Begge kometer jobber med sine saker

Covid-19 og Religion
3. nov. 2020, 19.00 - 20.00

Sogneprest Øystein Vang holder foredrag om tema.

Brennerier på Toten
10. nov. 2020, 19.00 - 20.00

Ole Anton Hoel skal fortelle historier rundt brenn ...

Les merRotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

District - Rotary RSS