PROSJEKTER / PLASTFORSØPLING


                    

                            Foto: Nils Terje Langseth.  Skulptur ved Kystmuseet i Trøndelag avd. Hitra


Plastforsøpling   19.06.2018

Tirdag kveld sparket vi gang et nytt prosjekt i Land Rotary. Det å si at vi har startet prosjektet, er feil å si, for vi har hengt oss på prosjekt som allerede er i gang, Først av Randsfjordsforbundet og senere videreført av Våtmarksenteret på Odnes. Våtmarksenteret har ansatt Kristine Heistad som rådgiver og ansvarlig for miljøprosjektet.

På et åpent møte i LRK holdt hun et foredrag om plastforsøpling som problem, globalt og lokalt. Alt handler om hva vi, du og jeg gjør og ikke gjør. Mye plastforurensning vil forsatt skje , selv om vi er klar over problemene, men vi kan gjøre mye ved å tenke på vårt forbruksmønster og ikke minst rydde opp etter oss.

Prosjektet har til hensikt å rydde Dokka elva og Dokka delta fra Etna elv til Våtmarksenteret ved Land Sag. Tidligere i år har medlemmer fra Land Rotary ryddet en del av Dokka elva og det er i regi av Randsfjordsforbundet, blitt ryddet fra Hov og nordover.

30. august vil det bli en stor dugnadsdag, hvor elever fra Dokka videregående skole, Våtmarksenteret og Land Rotary skal rydde den aktuelle strekningen. Alle frivillige som ønsker å delta, er hjertelig velkomne til å bli med.

Det at vi rydder en gang, er som en dråpe i havet og LRK vil være med som en garantist, slik at prosjektet fortsetter.

                         

                                                                                            Kristine Heistad

Tekst og foto: Nils Terje LangsethSosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Bjørnen
Adresse: Gamleveien 4
Postnummer: 2879
Sted: Odnes
Land: NO
Møtedag: Tirsdag
Møtetid: 19:00:00
Møtespråk: no

Place content here

Komitemøte
27. okt. 2020, 18.00 - 20.00

Begge kometer jobber med sine saker

Covid-19 og Religion
3. nov. 2020, 19.00 - 20.00

Sogneprest Øystein Vang holder foredrag om tema.

Brennerier på Toten
10. nov. 2020, 19.00 - 20.00

Ole Anton Hoel skal fortelle historier rundt brenn ...

Les merRotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

District - Rotary RSS