HVORFOR ROTARY / PRESENTASJON AV ROTARY

KORT VIDEOPresentasjon av Rotary


Rotary er en yrkes organisasjon og er samtidig en av verdens største humanitære organisasjoner


Hvem kan bli medlem og hvordan blir man det.

Alle kan i prinsippet bli medlemmer av Rotary, selv om det er et klassifiseringssystem som kan virke innviklet. I Lover for Rotary, artikkel 7 står det: Alminnelige kvalifikasjoner. Klubben skal ha som medlemmer voksne personer med gode karakterer og med et godt forretnings- og  yrkesmessig omdømme.

Det er ikke mulig å direkte melde seg inn i kubben, men det er hyggelig, at interesserte melder det til et av medlemmene  og vedkommende vil da fremme dette for klubben. Videre saksgang er da internt i kubben, hvor navnet blir lest opp på klubbmøte tre ganger og innkommende medlem blir invertert til å delta på klubbmøter, for å se om dette er interessant. 

Da det er en yrkesklubb ønsker vi oss ledere eller ansvarspersoner fra flest mulig yrker som medlemmer.


Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Bjørnen
Adresse: Gamleveien 4
Postnummer: 2879
Sted: Odnes
Land: NO
Møtedag: Tirsdag
Møtetid: 19:00:00
Møtespråk: no

Place content here

Komitemøte
27. okt. 2020, 18.00 - 20.00

Begge kometer jobber med sine saker

Covid-19 og Religion
3. nov. 2020, 19.00 - 20.00

Sogneprest Øystein Vang holder foredrag om tema.

Brennerier på Toten
10. nov. 2020, 19.00 - 20.00

Ole Anton Hoel skal fortelle historier rundt brenn ...

Les merRotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

District - Rotary RSS