MØTER / REFERAT

 

Guvernørbesøk 2017

 

                               

                                                                 Guvernør Wictor Sandvold og President Synnøve Flott     

Referat fra styrets møte med guvernøren og AG.

Styre i LRK møtte Guvernør Wictor Sandvold og AG Ulf O. Rogneby
Det refereres kun i stikkordsform fra styrets møte med guvernøren.

Presidenten ga en kort presentasjon av LRK
Komiteleder for medlems, omdømme og PR ga en orientering om arbeidet i komiteen og mulige prosjekter
Komiteleder for TRF ga også orientering om arbeidet i sin komite og prosjekter
Guvernøren opplyste at fremmøte er frivillig, klubben bestemmer selv om dette skal registreres
Videre presiserte guvernøren viktigheten av å vitalisere klubben (les rekruttere).
Vedrørende Ryla deltakelse ga  guvernøren tips om like gjerne sende unge ledere som ungdommer uten yrkeserfaring.
Registrere frivillige timer på medlemmer
Norfo
Hvem er vi og hva står vi for i Rotary
Husk å ha det moro sammen!!

På klubbmøte som startet umiddelbart etter styre hadde møtt guvernør og AG deltok 16 medlemmer og 4 gjester


Kari S  ref. 08.11.17

Guvernørbesøk 07.11.17


Jan og Ivar viste bilder og hadde en  fin presentasjon av stiprosjektet. Det er arbeid vil være til glede for alle som vil benytte veståsen til tur og rekreasjonsområde i fler tiår framover. Samtidig har prosjektet resulterer til at  Rotary satt spor etter seg i Land.
Både fra guvernør og AG fikk vi veldig mye positiv tilbakemelding ikke minst vedrørende prosjekter som klubben gjør/har gjort og aktiv deltakelse fra medlemmene.

            

Etter guvernørens tale gikk vi til bords. Til middag ble det servert kalkunbiff med tilbehør og karamellpudding til dessert..

Presidenten holdt en tale og ga bl a for at hun synes komite jobbing i klubben ga energi. Bente og Finn M hadde hver sine innlegg på hva Rotary har betydd og betyr for dem. Begge holdt noen god taler som viste spennet i klubben. Takk for hyggelig kveld som gir  motivasjon for å jobbe videre for; Making a difference.

                                       
Referat fra guvernørbesøk 2016

Tilstede: DG Gunnar Kvalsund, AG Ulf Rogneby, medlemmer og gjester.

Presidenten ønsket velkommen og ga ordet til DG som holdt en halv times orientering om sine tanker om Rotary. I stikkordsform kom han inn på følgende:

  • Årets motto: Rotary tjener meneeskeheten.            
  • Hva er e n Rotary klubb? 
  • Hva gjør klubbene attraktive. 
  • What`s innit for me?  Vi må overbevise andre. 
  • Vise endringsvilje.
  • Dele interesser internasjonalt.               
  • Diskusjons grupper på nett.        

Deretter tok Grete over og ledet oss igjennom en hyggelig middag og kvelden ble avsluttet med kaffe og en koselig prat.            

Ref. Kari                                    

                      

                                                                                                            

                                               

 

Presidentskifte 2016

             

          28 juni var det tid for årsfest og presidentskifte. Hanne takket av og Jan tok over som president for 2. gang

Møte 3. mai 2016

Ordfører møte.
3. mai hadde vi  gleden av  å ha ordførerne i Land kommunene på besøk. De hadde en innledning om hver sin kommune og fortalte om riket tilstand for sin kommune. Begge så med optimisme på framtiden og mente det ligger potensiale for vekst for kommunene.
I disse tider med drøftinger om kommunesammenslåing er det ikke rart at dette også ble belyst på møte. 
Terje Odden var helt klar imot sammenslåing  men Ola Tore Dokken var helt mer til sammenslåing, men hadde ikke konkludert enda. 

            
         Terje Odden                                                                                                  Ola Tore Dokken


Land Rotaryklubb 60 år!

                Les mer under nyhete
 
 
 

Guvernørbesøk  November 2015

 
Guvernør Odd Jarle Hagen  under foredraget før middagen.
 
DG holdt et godt foredrag og kom inn på den internasjonale delen av Rotary, men også hvor viktig det er med et
lokalt engasjement. DG roste klubben for at den selv med relativt få medlemmer hadde stor aktivitet. Nevnte spesielt
Aurlundsætra, Veståsmarsjen og turstiprosjektet i sin tale, men kom også med rosende ord om sommerkamp prosjektet.
Besøket avsluttet med en bedre middag bestående av ørret og agurksalat.
 
 
 
 

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Bjørnen
Adresse: Gamleveien 4
Postnummer: 2879
Sted: Odnes
Land: NO
Møtedag: Tirsdag
Møtetid: 19:00:00
Møtespråk: no

Place content here

Komitemøte
27. okt. 2020, 18.00 - 20.00

Begge kometer jobber med sine saker

Covid-19 og Religion
3. nov. 2020, 19.00 - 20.00

Sogneprest Øystein Vang holder foredrag om tema.

Brennerier på Toten
10. nov. 2020, 19.00 - 20.00

Ole Anton Hoel skal fortelle historier rundt brenn ...

Les merRotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

District - Rotary RSS