PROSJEKTER / RYLARYLa 


SEMiNAR OM LEDELSE

RYLA (Rotary Youth Leadership Award) er et seminar om ledelse for unge organisert av Rotary. Målsettingen er å gi fremtidens ledere impulser og ideer til godt lederskap innen organisasjonsliv, næringsliv og forvaltning. Gjennom faglige foredrag og gruppearbeider vil vi ta opp aktuelle, spennende problemstillinger en møter som leder. Seminaret vil ha en praktisk innfallsvinkel, der foredragsholderne også bruker eksempler basert på egne erfaringer. Samtidig gis det muligheter for å bli kjent med andre med interesse og kunnskap om ledelse, utveksle erfaringer og bygge gode nettverk.

HVEM KAN DELTA PÅ RYLA

RYLA er for deg mellom 18 og 30 år, og som har interesse for å lære mer om ledelse.  Du kan allerede være leder, ha ambisjoner om å bli leder eller bare være nysgjerrig på temaet. Deltagerne vil ha ulik bakgrunn; elever i videregående skole, studenter i høyere utdanning eller unge ledere i yrkeslivet. RYLA er også midt i blinken for unge som ønsker å starte egen virksomhet, eller for de som ønsker å delta aktivt i organisasjonslivet.  Med erfaringene fra RYLA vil ungdom forberedes til fremtidige lederposisjoner, og til å ta ansvar for egne og andres hverdager. Deltagerne får kursbevis ved fullføring. 

 

HVOR OG NÅR .                          


  Foredragsholdere:

Innenfor hvert tema vil dere møte erfarne forelesere fra næringslivet, forvaltningen og høyskolemiljøene i regionen. Det vil være en blanding av foredrag, gruppearbeid og diskusjoner rundt temaene.          

Sosialt læringsmiljø:

Du vil møte mange spennende personer, og du vil få mulighet til å bygge nye vennskap og nettverk i et sosialt læringsmiljø.

Sosialt læringsmiljø:                                                                                                                                                                                                    

Hvert år deltar ca 25–30 dyktige unge med lederambisjoner fra Oppland og Hedmark. Deltakernes sluttevaluering sier at de gjennomgående er meget fornøyde med opplegget, programmet og foredragsholderne.


http://ryla.rotary.no   Rotaryklubb:        LAND ROTARY KLUBB

 Kontaktperson: Douwe Renze Smids

 Telefon/epost:     988 90 533/ douwe.smids@gmail.com

 

 Du kan også kontakte RYLA ansvarlig Østlandet: 

 Torbjørn Skogsrød – Hunn/Gjøvik Rotaryklubb


 torbjorn.skogsrod@hig.no

 

 Mobil: 918 10 799 
Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Bjørnen
Adresse: Gamleveien 4
Postnummer: 2879
Sted: Odnes
Land: NO
Møtedag: Tirsdag
Møtetid: 19:00:00
Møtespråk: no

Place content here

Komitemøte
27. okt. 2020, 18.00 - 20.00

Begge kometer jobber med sine saker

Covid-19 og Religion
3. nov. 2020, 19.00 - 20.00

Sogneprest Øystein Vang holder foredrag om tema.

Brennerier på Toten
10. nov. 2020, 19.00 - 20.00

Ole Anton Hoel skal fortelle historier rundt brenn ...

Les merRotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

District - Rotary RSS