PROSJEKTER / STIPROSJEKT


Turmuligheter i Nordre Land 2018

Åpent informasjonsmøte om turmuligheter i Nordre Land

Mandag 30. april arrangerte Land Rotary Klubb, sammen med Turutvalget i Nordre Land Helselag, et åpent informasjonsmøte på Dokka Camping, Laovotunet. Hensikten med møtet var å fortelle beboere på campingplassen og andre interesserte i kommunen om alle stier og turmuligheter det er i Nordre Land. Helselaget har ryddet og merket 15 stier stort sett i gangavstand fra Dokka sentrum, mens Land Rotary har ryddet og merket 10 stier på Veståsen. Det var stor interesse, ca 70 frammøtte! Det ble solgt mange kart, og både Helselaget og Land Rotary var godt fornøyde med frammøte.


  

Stiprosjekt 2015/2016/2017

 

Som det framgår av andre artikler på denne nettsiden, er Land Rotary Klubb engasjert på Aurlundsetra, som leietagere, og som arrangør av Veståsmarsjen fra samme sted. Dette har medført at klubben gjennom flere år har gjenfunnet, ryddet og merket stier fra Aurlundsetra via Vesterås til Skjellingshovde og tilbake til Aurlundsetra om Flesvatnet. Dette er virksomhet som både bygdefolk og grunneier Kistefoss Skoger har satt pris på.

                                                                

I uformelle samtaler med driftssjef og  adm.direktør i Kistefoss og representant fra Land Rotary Klubb utviklet ideen om å utvide dette arbeidet til en større del av Veståsen i Nordre Land. Det var kjent at uformelle/formelle grupper andre steder i kommunen, samt Helselagene og DNT hadde utført tilsvarende i noen grender, mens stiene på Veståsen mange steder var gjengrodde og uframkommelige.

                                                      

Prosjektet som ble lansert var å gjenfinne, rydde og merke stier fra bygda til setrene, mellom setrene og evt. ”fiskestier” langs noen av vannene. Noen av stiene var delvis holdt ryddet og noen steder skiltet. Vi har konsentrert oss om seterstiene Tranlia-Vesterås-Skjellingen, Kverndalskroken-Bæmmerud-Svartvatnet-Aurlundsetra-Vesterås,  Tingvollsetra til Luli,  Dokka-Mæhlumseter-Akksjøen-Vestersetra (som DNT har fullført), nordsiden av Akksjøen, mellom Kråkhugu og Vålålsetrene og Vestgersetrene til Holmvassdammen.

         

Det ble søkt om prosjektmidler gjennom Oppland Fylkeskommune og vi ble tildelt kr. 250.000,-.  Arbeidet med befaringer og ryddig ble startet våren 2015 og det meste av dette ”grovarbeidet” er utført gjennom ca 230 dugnadstimer.

Oppgavene som nå står igjen er ”finrydding”, gå opp avstander, sette opp skiltplan, bestille skilter, lage oppslagstavler, sette ut oppslagstavler og skilter samt merking av stiene

Prosjektet avsluttes sommeren 2017, men dette er et prosjekt som vil måtte vedlikeholdes i årene som kommer.

 

April 2016.

JK

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Bjørnen
Adresse: Gamleveien 4
Postnummer: 2879
Sted: Odnes
Land: NO
Møtedag: Tirsdag
Møtetid: 19:00:00
Møtespråk: no

Place content here

Komitemøte
27. okt. 2020, 18.00 - 20.00

Begge kometer jobber med sine saker

Covid-19 og Religion
3. nov. 2020, 19.00 - 20.00

Sogneprest Øystein Vang holder foredrag om tema.

Brennerier på Toten
10. nov. 2020, 19.00 - 20.00

Ole Anton Hoel skal fortelle historier rundt brenn ...

Les merRotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

District - Rotary RSS